O firmie

"Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe
ul. Grochowska 207, lok. U8
04-077 Warszawa

NIP: 525-000-47-28
REGON: 000880254

Zarząd Spółdzielni „Społem” WSS Praga Południe

  1. Bogusław Różycki  -  Prezes Spółdzielni
  2. Małgorzata Piotrowska  -  W-ce Prezes Spółdzielni
  3. Piotr Konarski  -  Dyrektor ds. Handlu - Pełnomocnik Zarządu

Prezydium Rady Nadzorczej

  1. Zbigniew Dejtrowski  - Przewodniczący
  2. Danuta Nedwidek  -  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  3. Elżbieta Jędrych - Pordes  -  Sekretarz