Kontakt

\'Społem\' Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe
ul. Grochowska 207, Lokal U8, klatka II, piętro 3
04-077 Warszawa

NIP: 525-000-47-28
REGON: 000880254

Telefon: 22 810 00 61-65

Godziny pracy: 7:30 – 15:30

Tel. Centrala: 22 810 00 61-65
Prezes Zarządu, sekretariat: 22 810 00 60
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych: 22 810 62 23
Dyrektor ds. Handlu: 22 810 40 95
Dział Marketingu: 22 810 83 82
Dział Obrotu Artykułami Ogólnospożywczymi: 22 810 00 69
Dział Obrotu Artykułami Nieżywnościowymi: 22 810 16 93
Dział Spraw Pracowniczych: 22 810 83 71
Dział Administracyjno – Techniczny: 22 810 40 92, 22 810 40 94


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest \'Społem\' Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe, Grochowska 207, Lokal U8, klatka II, piętro 3, 04-077 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem \'Społem\' Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe, Grochowska 207, Lokal U8, klatka II, piętro 3, 04-077 Warszawa; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego marketing@spolempraga.com.pl