Aktualności

ZAPRASZAMY NA I PIĘTRO

dodano: 2019-09-05

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PARAGONY

dodano: 2019-09-03

Dnia 2.09.2019 rozstrzygnięto i rozdano nogrody uczestnikom konkursu pod hasłem "Zbieraj paragony i zgarniaj nagrody"

Pierwsze miejsce zdobyła Pani DANUTA,która jest naszą stałą klientką od lat,Nagrodą był rower wyczynowy Cross.

Drugie miejsce zajął Pan LECH,również stały bywalec i uczestnik konkursów.Nagrodą była wieża Sharp.

Trzecie miejsce zdobyła Pani MAŁGORZATA ,która odebrała kuchenkę mikrofalową Whirpool.

Czwarte miejsce zajął Pan RYSZARD ,który za zakupy w UNIVERSAMIE otrzymał kuchenkę mikrofalową Whirpool.

Wszystkim nagrodzonym uczestnikom SERDECZNIE GRATULUJEMY!

CIASTA NA WAGĘ- HIT CENOWY 17,99KG.

dodano: 2019-09-01

POWRÓT Z WAKACJI,SZKOŁY NADCHODZI CZAS

dodano: 2019-08-30

Degustacja wyrobów Zbyszko

dodano: 2019-07-29

W dniach 01.08 i 02.08.19 zapraszamy na degustację wędlin firmy ZBYSZKO ,wyroby wyróżniają  się niezmienną gwarantowaną jakością,unikalnym smakiem

i odpowiednio dobranym składem surowcowym,który świadczy o przestrzeganiu wymaganych norm produkcji.

Degustacja odbędzie się w godz.12-18.00 - UNIVERSAM SPOŻYWCZY,

POLECAMY I ZAPRASZMY!

150 lat Spółdzielczości zgarniaj nagrody

dodano: 2019-06-28

Zbierz najwięcej paragonów z min. kwotą za zakupy 50 zł w Universam-ie spożywczym i przemysłowym . 

Nagrodami są: rower, mini wieża, 2 mikrofalówki.

Szczegóły w regulaminie akcji w Universam-ie spożywczym i przemysłowym  i na stronie internetowej: www.spolempraga.com.pl. /poniżej/

Regulamin akcji promocyjnej
„Zbieraj paragony i zgarniaj nagrody”.
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej „Zbieraj  paragony i zgarniaj nagrody”.
2. Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe pod adresem 04 – 077 Warszawa, ul. Grochowska 207 lok. U 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nr 0000020644.
3. Akcja prowadzona jest w dwóch sklepach „Społem” WSS Praga Południe mieszczących się w Galerii Rondo Wiatraczna:
- sklep nr 1 „Universam” (na parterze Galerii),
- sklep nr 79 „Universam dla ciebie i dla domu” (na Ip. Galerii),
4. Czas trwania akcji promocyjnej: od 1.07. od godziny otwarcia sklepów do 14.08.2019 r. do godziny zamknięcia sklepów.
5. Niniejszy regulamin akcji będzie dostępny w wymienionych w pkt. 3 sklepach, w siedzibie organizatora w Dziale Marketingu, oraz na stronie internetowej organizatora: www.spolempraga.com.pl.
§2
Zasady akcji promocyjnej
 
1. Nagrodzonych zostanie czterech klientów, którzy za dokonane w wymienionych sklepach zakupy uzbierają największą ilość paragonów o wartości minimum 50 zł. Na każdym paragonie. 
2. Uczestnik, aby wziąć udział w akcji promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:
- w terminie 1.07 do 14.08.2019r. dokonać minimum 10 -ciu zakupów produktów (10        transakcji) na kwotę brutto minimum 50 zł na każdym paragonie. Zakupy muszą być zrealizowane w sklepach wymienionych w §1, punkt 3.
- zbierać swoje paragony,
- po zakończeniu akcji okazać wszystkie swoje paragony w Punkcie obsługi Klienta w Universamie zlokalizowanym na parterze Galerii Rondo Wiatraczna. 
- zarejestrować się na liście podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. 
3. Nagrodami w akcji promocyjnej będą odpowiednio do zajętego miejsca (decyduje ilość paragonów o wartości = lub > 50 zł. Brutto) następujące przedmioty:
- za I miejsce: rower wyczynowy,
- za II miejsce: wieża audio Sharp,
- za III miejsce: kuchenka mikrofalowa Whirpool,
- za IV miejsce: kuchenka mikrofalowa Whirpool,
4. Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
- wyrobów tytoniowych,
- napoi alkoholowych z zawartością alkoholu powyżej 18%,
5. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.
6. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora promocji.
§3
Przyznanie nagród
1. Paragony z dokonanych przez uczestnika zakupów uprawniające do otrzymania nagrody muszą być okazane i zarejestrowane w terminie od dnia 16.08. 2019r do dnia 24.08.2019r. w Punkcie obsługi Klienta w sklepie Universam.
2. Uczestnik nabywa prawa do wygranej pod warunkiem zarejestrowania minimum 10 paragonów. W przypadku, gdy uczestnicy będą mieli równą ilość paragonów, wygrywa uczestnik o większej wartości sumarycznej brutto zakupów.
3. Lista uczestników z danymi z akcji trafia do Działu Marketingu „Społem” WSS Praga Południe do dnia 26.08.2019r., gdzie komisyjnie zostają wyłonione osoby, które zajmą od I do IV miejsca w akcji.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody telefonicznie na udostępniony numer telefonu.
5. Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie w Punkcie Obsługi Klienta, w uzgodnionych ze zwycięzcami terminach, nie póżniej niż 2.09.2019r.
6. Przy wydaniu nagrody uczestnik musi potwierdzić tożsamość okazując Dowód Osobisty i potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem. Po rozliczeniu akcji dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone.
7. W przypadkach:
- nie odebrania nagrody w terminie,
 - nie wypełnienia warunków §2,
nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
§4
Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej (e-mailem lub pocztą) na adres siedziby organizatora w terminie do 6.09.2019 r. decyduje data wpłynięcia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwisko i imię reklamującego i krótki opis okoliczności. 
3. Organizator rozpatruje reklamację  w terminie 7 dni od jej wpłynięcia. O wyniku rozpatrzenie organizator informuje reklamującego niezwłocznie, na adres zwrotny zawarty w korespondencji reklamującego.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji, do dnia 13.09.2019 r.
2. Wszelkie dane osobowe zebrane podczas akcji zostaną zniszczone do dnia 15.09.2019 r.

Dzień Spółdzielczości SPOŁEM 1.07.2019

dodano: 2019-06-26

W LIPCU MARKA SPOŁEM NIECH BĘDZIE TWOIM WYBOREM !

Przygotowaliśmy dla wszystkich liczne promocje cenowe

ZAPRASZAMY

Kiermasz przed sklepem przy ul. Paryskiej

dodano: 2019-05-24

Z okazji Święta Saskiej Kępy przed naszym sklepem przy ul. Paryskiej 11/15 odbędzie się kiermasz artykułów spożywczych. Zapraszamy, w promocji wiele atrakcyjnych produktów.

Pokaz filmu o Universamie

dodano: 2019-04-23

W dniu 23 kwietnia odbędzie się pokaz dokumentalnego filmu "o starym Universamie"
Miejsce: Warszawa - Praga Południe, Klubokawiarnia Kicia Kocia, Al. Stanów Zjednoczonych 68
Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem Tomaszem Knittlem. 
Film "Universam Grochów" otrzymał nagrodę publiczności na ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym w kategorii film krótkometrażowy oraz nagrodę im. Macieja Szumowskiego na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
Film trwa 39 min.
Wstęp wolny.
Film Tomasza Knittla pokazuje świat Universamu oczami ludzi tam pracujących, mieszkających w okolicy i spędzających czas na dziedzińcu galerii. Zakamarki i tajemnice tego osobnego świata poznajemy m. in. z 72-letnim Wiesławem, złotą rączką i dobrym duchem tego miejsca. Film zaprasza widza do zanurzenia się w przedziwnym mikrokosmosie, będącym jeszcze niedawno tak blisko centrum stolicy europejskiego kraju, a jednocześnie miejscem od tego centrum tak oddalonym. "UNIVERSAM GROCHÓW" dokumentuje ostatnie miesiące istnienia galerii; jest próbą uchwycenia niezwykłej mozaiki ludzkiej w momencie wielkich zmian. To opowieść o przemijaniu, o ludziach pozornie wykluczonych, dla których nie ma miejsca w nowoczesnej metropolii.

Sklep na Lucerny jak nowy!

dodano: 2019-04-09

Zamknięcie konkursu

dodano: 2019-03-22

Rozstrzygnięcie konkursu urodzinowego w Universamie

W dniach 20-21 marca odbyło się wręczenie nagród dla Klientów, którzy zwyciężyli w akcji promocyjnej "Zgarniaj nagrody i świętuj 1 Urodziny Universamu".

Pierwsze miejsce zajęła Pani Małgorzata, która w ciągu miesiąca trwania konkursu zrobiła zakupy aż 28 razy. Nagrodą za pierwsze miejsce był telewizor Sony 55".

Pan Jacek, który zajął drugie miejsce i wygrał ekspres do kawy jest naszym stałym Klientem, jeszcze ze starego Universamu. Trzecie miejsce - Pan Lech (też nasz stały Klient) - wygrał komplet walizek Wittchen.

Czwarte miejsce Pani Katarzyna, która zdobyła za zakupy w Universamie wieżę audio Sharp. Wszyscy zwycięzcy robią w naszym Universamie zakupy prawie codziennie.

 

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!