Aktualności

Pokaz filmu o Universamie

dodano: 2019-04-23

W dniu 23 kwietnia odbędzie się pokaz dokumentalnego filmu "o starym Universamie"
Miejsce: Warszawa - Praga Południe, Klubokawiarnia Kicia Kocia, Al. Stanów Zjednoczonych 68
Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem Tomaszem Knittlem. 
Film "Universam Grochów" otrzymał nagrodę publiczności na ubiegłorocznym Warszawskim Festiwalu Filmowym w kategorii film krótkometrażowy oraz nagrodę im. Macieja Szumowskiego na Krakowskim Festiwalu Filmowym.
Film trwa 39 min.
Wstęp wolny.
Film Tomasza Knittla pokazuje świat Universamu oczami ludzi tam pracujących, mieszkających w okolicy i spędzających czas na dziedzińcu galerii. Zakamarki i tajemnice tego osobnego świata poznajemy m. in. z 72-letnim Wiesławem, złotą rączką i dobrym duchem tego miejsca. Film zaprasza widza do zanurzenia się w przedziwnym mikrokosmosie, będącym jeszcze niedawno tak blisko centrum stolicy europejskiego kraju, a jednocześnie miejscem od tego centrum tak oddalonym. "UNIVERSAM GROCHÓW" dokumentuje ostatnie miesiące istnienia galerii; jest próbą uchwycenia niezwykłej mozaiki ludzkiej w momencie wielkich zmian. To opowieść o przemijaniu, o ludziach pozornie wykluczonych, dla których nie ma miejsca w nowoczesnej metropolii.

Sklep na Lucerny jak nowy!

dodano: 2019-04-09

Zamknięcie konkursu

dodano: 2019-03-22

Rozstrzygnięcie konkursu urodzinowego w Universamie

W dniach 20-21 marca odbyło się wręczenie nagród dla Klientów, którzy zwyciężyli w akcji promocyjnej "Zgarniaj nagrody i świętuj 1 Urodziny Universamu".

Pierwsze miejsce zajęła Pani Małgorzata, która w ciągu miesiąca trwania konkursu zrobiła zakupy aż 28 razy. Nagrodą za pierwsze miejsce był telewizor Sony 55".

Pan Jacek, który zajął drugie miejsce i wygrał ekspres do kawy jest naszym stałym Klientem, jeszcze ze starego Universamu. Trzecie miejsce - Pan Lech (też nasz stały Klient) - wygrał komplet walizek Wittchen.

Czwarte miejsce Pani Katarzyna, która zdobyła za zakupy w Universamie wieżę audio Sharp. Wszyscy zwycięzcy robią w naszym Universamie zakupy prawie codziennie.

 

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nowy Universam odliczamy kolejny rok

dodano: 2019-03-01

Mamy za sobą Pierwsze Urodziny Nowego Universamu. Zachęcamy do obejrzenie relacji z tego wyjątkowego dnia, pełnego specjalnie przygotowanych atrakcji i promocji dla naszych Klientów.

kliknij poniższy link

http://mieszkaniec.pl/roczek-czterdziestolatka/

Urodziny nowego Universamu

dodano: 2019-02-21

28 lutego 2019 r. obchodzimy 1 rocznicę  otwarcia nowego Universamu 'Grochów' w Galerii 'Rondo Wiatraczna'.  Po dwuletniej przerwie kontynuujemy działalność handlową rozpoczętą  w tym miejscu w 1977 roku.

Nowy supermarket Universam 'Grochów',  zajmujący powierzchnię 1534 m2  stanowi obecnie trzon nowoczesnej  galerii handlowej 'Rondo Wiatraczna', do wejścia zaprasza odrestaurowany niebieski neon Universam 'Grochów'.

Na I piętrze znajduje się sklep branży przemysłowej Universam – 'dla ciebie i dla domu'  o powierzchni 516 m2 z artykułami gospodarstwa domowego, konfekcją, odzieżą, pasmanterią.

Z okazji rocznicy dla klientów już od 28 stycznia prowadzimy akcję promocyjną 'Zgarnij nagrody i świętuj z nami Urodziny Universamu'. Zwycięzcom wycięzców przekażemy cenne i atrakcyjne nagrody.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy też liczne promocje, degustacje oraz animacje sprzedaży zwieńczone upominkami dla Klientów.

Oprócz tego na terenie galerii w dniu 28 lutego będą rozdawane dla Klientów gratisy i dodatkowo  z okazji Tłustego Czwartku pączki od 'Społem' WSS Praga Południe.

 

Pokaz filmu o Universamie

dodano: 2019-02-12

W dniu 13 lutego o godz.19 w Instytutucie Audiowizualnym FINA, Wałbrzyska 3/5 odbędzie się pokaz filmu "Universam Grochów", reż. Tomasz Knittel, 2018, 39 minut.
 
Pokaz uzupełni spotkanie z reżyserem Tomaszem Knittlem i projekcja filmu "Hal targowe w Londynie” – dokumentu, będącego hołdem dla pracowników targu w Covent Garden w Londynie.
Spotkanie poprowadzi kurator cyklu Michał Oleszczyk.


 

Rabat na Kartę Dużej Rodziny

dodano: 2019-01-31

Od dn.01.02.2019 r. funkcjonuje 5% rabat dla Klientów, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Rabat obejmuje wszystkie grupy towarów za wyjątkiem:  tytoń, wyroby  i akcesoria tytoniowe, napoje z zawartością pow. 18% alkoholu, doładowania telefonów i  kart miejskich ZTM, gazety, bilety, znaczki pocztowe i płatności w systemie „Moje Rachunki”.

W celu w wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Klient powinien okazać kasjerce Kartę Dużej Rodziny. Akcja prowadzona jest w sklepach oznakowanych naklejkami Karty Dużej Rodziny. Adresy sklepów poniżej:

Nr skl. ADRES
   
1 Galeria Rondo Wiatraczna: Universam spożywczy i przemysłowy
8 Międzynarodowa 56
13 Rydygiera 8
18 Grochowska 252/254
33 Al. Dzieci Polskich 17
36 Trakt Lubelski 163
40 Kajki 69
42 Lucerny 87
43 Żegańska 10
48 Patriotów 172
55 1 Praskiego Pułku 3
61 Krańcowa 50 Włochy/
   

Universam rozdaje nagrody

dodano: 2019-01-25

Regulamin akcji promocyjnej „Zgarnij nagrody i świętuj z Universamem 1 Urodziny”

§ 1

Postanowienia ogólne

1)   Niniejszy   Regulamin  określa  warunki  i  zasady  przeprowadzania  akcji promocyjnej

     „Zgarnij nagrody i świętuj z Universamem 1 Urodziny”.

2)   Organizatorem akcji jest „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Praga Południe”,

04-077  Warszawa,  ul. Grochowska 207  lok.U8,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców  Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000020644.

3)   Akcja prowadzona jest w dwóch sklepach Społem WSS Praga Południe, występujących pod
      nazwami:

      - Sklep nr 1 Universam spożywczy

      - Sklep nr 79 Universam przemysłowy „dla ciebie i dla domu”

4)   Czas trwania akcji promocyjnej: 28.01.– 28.02.2019 r.
      Zakupy towarów przez Klientów, uprawniające do udziału w akcji rozpoczynają się w dniu
      28.01.2019 r. od godziny otwarcia sklepów a kończą w dniu 28.02.2019 r. z chwilą zakończenia
      pracy sklepów.

5)   Regulamin akcji jest dostępny w sklepach uczestniczących w akcji promocyjnej,
      w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spolempraga.com.pl.

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

1)  Nagrodzonych zostanie czterech Klientów, którzy za dokonane zakupy zbiorą największą
     ilość paragonów o wartości min. 50 zł na każdym paragonie.

2)  Uczestnik aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej powinien spełnić następujące warunki:

-  w terminie 28.01.- 28.02.2019 r. dokonać minimum 10-ciu zakupów produktów (transakcji)
   na kwotę min. 50 zł brutto na każdym paragonie.

   Zakupy mogą być realizowane w jednym albo w dwóch z wymienionych sklepów w par.1 pkt.3

zbierać swoje paragony

-  po zakończeniu akcji okazać wszystkie paragony w Punkcie Obsługi Klienta w Universamie
   spożywczym i zarejestrować się na Liście Uczestników, podając swoje imię i nazwisko
   oraz nr  telefonu.

3)  Nagrodami w akcji promocyjnej, odpowiednio do zajętego miejsca są:

-  za I miejsce: telewizor Sony Bravia 55” o wart. 2790 zł   (opłacony 10% podatek od nagrody).

-  za II miejsce: ekspres ciśnieniowy do kawy De’Longhi o wart. 1170 zł  
   (opłacony 10% podatek od   nagrody).

-  za III miejsce: komplet walizek Wittchen o wart. 520 zł

-  za IV miejsce: wieża audio Sharp o wart. 390 zł

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą.

4)  Z akcji promocyjnej wyłączone są zakupy następujących towarów:
       -  wyroby i akcesoria tytoniowe,

       -  napoje alkoholowe z zawartością pow. 18% alkoholu

      5) W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie.

      6)  Akcja promocyjna nie dotyczy pracowników Organizatora.

§ 3

Przyznanie nagród

       1) Paragony z dokonanych zakupów, uprawniających do otrzymania nagrody powinny być  okazane w Punkcie Obsługi Klientów najpóźniej do dnia 08.03.2019 r.

       2) Wymagane jest okazanie minimum 10-ciu paragonów.  Z paragonów zostaną spisane numery oraz wartości zakupów a paragony zostaną zwrócone Uczestnikowi.

3)   Lista rejestracyjna Uczestników z danymi z akcji promocyjnej zostanie przekazana
      do Działu Marketingu „Społem” WSS Praga Południe do dn. 11.03.2019 r. i komisyjnie
      sprawdzona.

      4)   W przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy Uczestnicy będą mieli taką samą ilość paragonów
            wygrywa Uczestnik z największą sumaryczną wartością zakupów.

      5)   Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie do dnia 15.03.2019 r.

6)  Wręczenie nagród odbędzie się w Universamie spożywczym, przy Punkcie Obsługi Klienta,
      w uzgodnionym ze Zwycięzcami terminie ale nie później niż do dn. 29.03.2019 r.

      7)   Przy wydaniu nagrody wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenie
            odbioru nagrody imiennym podpisem.        

      8)    Podane dane personalne, służące do uczestnictwa w akcji promocyjnej zostaną komisyjnie
             zniszczone.

      9)   W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków akcji promocyjnej nagrody
             nie zostaną przyznane i pozostają do dyspozycji Organizatora.

             Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
             W takim przypadku nagroda również pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4

Reklamacje

    1) Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące akcji promocyjnej będą przyjmowane w formie pisemnej, e-mailem albo pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie do 20.03.2019 r., decyduje data stempla pocztowego.

    2)   Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres do korespondencji
          oraz opis okoliczności, stanowiących podstawę skargi.
          Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
          Po rozpatrzeniu reklamacji podane dane personalne zostaną komisyjnie zniszczone.

    3)  Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania skargi.

          O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, na adres
          korespondencyjny albo e-mailowy wskazany w skardze.

§ 5

Postanowienia końcowe

     1) Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej akcji.

     2) Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Akcje świąteczne

dodano: 2018-12-12

Zapraszamy na akcje świąteczne do Galerii Rondo Wiatraczna.

Za nami już odwiedziny Mikołaja ale zapraszamy na kolejne akcje, które umilą naszym Klientom przedświąteczne zakupy. W dniach 15-16 grudnia 2018 r. będzie można zdobyć małe świąteczne drzewko. Wystarczy zarejestrować paragon na minimalną kwotę 30 zł np. za zakupy w Universamie spożywczym albo przemysłowym na I piętrze.

 

Natomiast w dniach 21-22 grudnia w godz.16-19.00. w Universamie spożywczym będzie można posluchać koncertu kolęd.

Mikołajki w Universamie

dodano: 2018-12-04

W dniu 6 grudnia zapraszamy do Universamu w Galerii Rondo Wiatraczna wszyskie dzieci i dorosłych na spotkanie z Mikołajem. Mikołaj odwiedzi nasz sklep w godzinach 11-19.00 i będzie miał dla wszystkich dzieci słodkie niespodzianki.

A dorosli, którzy zrobią w tym dniu zakupy w Universamie na kwotę powyżej 100 zł otrzymają kubki termiczne.